Vill du veta mer om Teaterspegeln är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen:

Sören Back, ordförande
mobil: 070-522 10 25
epost: soren.back(at)sbkommunikation.se

Britt-Mari Elvinesdotter Eriksson, sekreterare
Mobil
: 073-040 01 33
Epost: b-m.elvinesdotter(at)hotmail.com

Christer Wisten, kassör:
Mobil: 070-372 80 69
Epost: christer.wisten(at)gmail.com

Gunilla Asp Lengyel, styrelseledamot
Mobil
: 070-395 31 55
Epost: gunilla_lengyel(at)hotmail.se

Mahlin Hörnlund, styrelseledamot
Mobil:
073-805 12 43
Epost: mahlin.hornlund(at)gmail.com