Nästa föreställning som vi ställer upp är:

Trassel!