Det här var året då Teaterspegeln, som alltid spelat sina farser i Nävertjäl, för första gången gav sig ut på scenen på Gnistan i Gullänget.

Mamma brukar man kunna lita på men här var verkligen frågetecknet befogat. Ni som var där kanske minns Harriet som kommit på att det är tämligen dumt att slita ut sig för sin brödföda, när man kan försörja sig på ett enklare och mindre arbetsamt sätt. Karlar är ju som bekant lättlurade. Genom att organisera sitt liv och balansera beundrarna, den elegante reklammannen Göran och den inte fullt så elegante yrkesfiskaren Axel, kan Harriet bekvämt framleva sina dagar. Den allestädes icke närvarande mamman utgör ett effektivt medel för att hålla herrarna på mattan. Men eftersom det här är fråga om en fars, så kommer det naturligtvis oväntade komplikationer i form av bedragna hustrur och annat att dyka upp innan sista skrattet klingat ut.

Farsen har skrivits av de engelska farsförfattarna John Chapman och Dave Freeman och heter i original ”Key for two”.

I ensemblen ingick Svea Bylund, Christer Wisten, Jörgen Ödling, Maria Isaksson, Carl-Axel Gimbergsson, Barbro Gimbergsson och Agneta Jakobsson.