Vill du veta mer om Teaterspegeln är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen:

Sören Back, ordförande
Mobil: 070-522 10 25
Epost: soren.back(at)sbkommunikation.se

Anna-Lena Pessa, sekreterare
Mobil
: 070-226 91 30
Epost: annalena64(at)hotmail.com

Christer Wisten, kassör
Mobil: 070-372 80 69
Epost: christer.wisten(at)gmail.com

Gunilla Asp Lengyel, styrelseledamot
Mobil
: 070-395 31 55
Epost: gunilla_lengyel(at)hotmail.se