Teaterspegeln följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut. Det betyder att vi kommer att kräva vaccinationsbevis av våra besökare eftersom vårt arrangemang tar in mer än hundra personer. Eftersom rekommendationerna kan ändras som följd av pandemiläget ber vi vår publik att hålla sig underrättad om detta via krisinformation.se.

För närvarande innebär det att så länge man inte har några symptom, är vaccinerad och frisk kan man försedd med vaccinationsbevis komma till oss och ”Panik på klinik”. Har man symptom går det bra att kontakta oss så snart som möjligt för ombokning eller avbokning. Vaccinationsbevis kan beställas via covidbevis.se. Situationen kan ändras och vi kommer därför att fortlöpande uppdatera läget på vår hemsida och Facebook.